داستان هایی که در آن ها یک پیام مشاوره ای دارند و با خواندن آنها به نکات مشاوره ای اشاره می گردد.

© کلیه حقوق این سایت محفوظ و مربوط به تیم درسیتو می باشد