در این بخش از سایت درسیتو به نقد ، بررسی و معرفی کتاب های پیشرفت تحصیلی پایه دوم ابتدایی می پردازیم. کتاب های پیشرفت تحصیلی عموما کتاب هایی هستند که با هدف تمرین بیشتر فرد در سطح کتاب درسی با دارا بودن مطالب متنوع به چاپ رسیده اند هدف اصلی در مطالعه این کتاب ها این است که دانش آموز به تسلط بیشتری در زمینه هر یک از دروس اصلی خود برسد. در این بخش هر یک از بازدیدکنندگان می توانند با درج نظر خود نسبت به هر یک از کتاب ها سایرین را در انتخاب کتاب مناسب یاری کنند.

© کلیه حقوق این سایت محفوظ و مربوط به تیم درسیتو می باشد