بخش مشاوره پایه دوم قسمتی از سایت درستیو است که به صورت تخصصی به انتشار مقالات و مطالب مشاوره ای تحصیلی و روانشناسی مخصوص به پایه دوم دبستان پرداخته است به نحوی که بتواند به روال تحصیلی دانش آموزان و مسائل تربیتی آن ها کمک کند. البته در سایت درسیتو بخش ویژه ای به نام مشاوره عمومی که شامل مطالب مشاوره ای در زمینه های کودک، روانشناسی و تغذیه وجود دارد که همانطور از نام آن پیدا است مطالبی در آن قرار می گیرد که جنبه های عمومی تر دارند و به صورت تخصصی نیستند.

والدین محترم می توانند در بخش مشاوره به تبادل نظر و انتقال تجربیات خود پرداخته و در زمینه های مختلف به کمک دیگر والدین بپردازند.

© کلیه حقوق این سایت محفوظ و مربوط به تیم درسیتو می باشد