کتاب های پیشرفت تحصیلی پایه اول ابتدایی کتاب هایی هستند که مرجعی برای حل تمرینات بیشتر و افزایش درک و تسلط دانش آموزان این پایه کاربرد دارند. هدف اصلی در این کتاب ها آشنایی دانش آموزان با سوالات بیشتر و در حقیقت تکرار برخی سوالات است تا به طور ویژه به افزایش سطح مهارت دانش آموزان کمک کنند. در این دسته به نقد، بررسی و معرفی کتاب های پیشرفت تحصیلی می پردازیم. از شما عضو محترم دعوت می کنیم تا اگر در زمینه کتابی اطلاعات دارید و یا قبلا کتابی را خریداری کرده اید با  نوشتن نقاط قوت و ضعف برای آن کتاب به سایر مخاطبین در انتخاب مناسب کتاب کمک کنید.

© کلیه حقوق این سایت محفوظ و مربوط به تیم درسیتو می باشد