یک شعار همیشگی ما این است که هر کتابی مناسب شما نیست. قطعا نویسنده هر کتاب در هر زمینه ای خلاهایی را در سایر کتاب ها مشاهده کرده است که اقدام به تالیف کتاب خود کرده است اما آنچه مهم است فایده کتاب تالیف شده برای دانش آموزان و مناسب بودن کتاب است به این منظور  در این بخش ما به معرفی کتاب های کمک درسی و حتی کتاب هایی که درسی نیستند می پردازیم برای این کار بخش کتاب های کمک درسی پایه اول را به دو بخش کتاب های پیشرفته و کتاب های پیشرفت تحصیلی تقسیم بندی کرده ایم که شما با توجه به هدف خود بتوانید کتاب های مناسب را پیدا کنید و نظرات خود را درباره استفاده از هر کدام برای سایرین بنویسید.

© کلیه حقوق این سایت محفوظ و مربوط به تیم درسیتو می باشد