دانلود سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم 1402 – 1401

مدارس تیزهوشان هر ساله ، دانش آموزان جدیدشان را از طریق برگذاری آزمون های ورودی جذب می کنند تا پیش از سال 98، سطح معلومات دانش آموزان از کتب درسی مورد سنجش قرار می گرفت اما با تغییر شیوه آزمون های ورو دی مدارس سمپاد از سال 98 و سنجش هوش ، نقاط مبهمی برای دانش آموزان و والدین ایجاد شده که در این گفتار قصد داریم تا به متداول ترین سواالت شما در خصوص آزمون تیزهوشان پاسخ دهیم .

در سوالات تیزهوشان ششم 1401 چه مباحثی مورد پرسش قرار گرفته اند ؟

آزمون های ورودی مدارس برتر از سال 98 در پایه ششم به درستی با گذر از مطالب درسی ، منحصر به سنجش هوش شده است . در این سال ها ، از انواع هوش ها و مباحث سرعت و دقت پرسش به عمل آمده است .

در این آزمون به چه تعداد سوال باید پاسخ داد ؟

آزمون ورودی مدارس سمپاد در سال 1402-1401 به روال سال های گذشته ، شامل دو دفترچه 60 سوالی است که در دفترچه اول دانش آموزان به 60 سوال از مباحث هوش تصویری ، هوش کلامی ، هوش فضایی ، هوش منطقی و ریاضی پاسخ می دهند . برای مشاهده دسته بندی های هوش گاردنر میتوانید مقاله هوش چندگانه گاردنر را مطالعه کنید . در دفترچه دوم 60 سوال در حوزه سرعت و دقت انتظار شان را می کشد که به سنجش توانایی دانش آموزان در مسائلی مثل قدرت یافتن المان هایی مثل کلمات خاص ، اعداد و … و یا رمزگشایی واژگان ، اعداد و نماد ها می پردازد . اطلاعات دقیق تر راجع به هر بخش را می توانید در جداول زیر مشاهده کنید.

مباحث و بودجه بندی آزمون تیزهوشان 1401 ششم به هفتم

مباحث و بودجه بندی آزمون تیزهوشان 1401

این آزمون در چه زمانی برگزار شده و نتایج آن چه زمانی اعلام می شود ؟

آزمون های تیزهوشان معمولا هر ساله در اواخر خرداد ماه برگزار شده و نتایج آن تقریبا یک ماه پس از برگزاری اعلام می شود و در سال 1401 نیز این آزمون در روز 26 خرداد ماه ساعت 9 صبح با  190.000 شرکت کننده برگزار شد و نتایج آن در مرداد ماه منتشر شد .

ظرفیت پذیرش مدارس سمپاد در سطح کشور را به تفکیک استان در زیر مشاهده می کنید

ظرفیت مدارس تیزهوشان ششم به هفتم استان تهران
منطقه آموزشی نام مدرسه ظرفیت پذیرش
پسرانه
شهر تهران ـ منطقه 1 علامه حلی 3 84 نفر
شهر تهران ـ منطقه 2 علامه حلی 6 140 نفر
شهر تهران ـ منطقه 4 علامه حلی 2 56 نفر
شهر تهران ـ منطقه 5 علامه حلی 5 140 نفر
شهر تهران ـ منطقه 11 علامه حلی 112 نفر
شهر تهران ـ منطقه 13 علامه حلی 10 84 نفر
شهر تهران ـ منطقه 14 علامه حلی 4 112 نفر
شهر تهران ـ منطقه 16 علامه حلی 7 84 نفر
شهر تهران ـ منطقه 17 علامه حلی 9 84 نفر
دخترانه
شهر تهران ـ منطقه 1 فرزانگان 2 140 نفر
شهر تهران ـ منطقه 2 فرزانگان 2 112 نفر
شهر تهران ـ منطقه 6 فرزانگان 140 نفر
شهر تهران ـ منطقه 7 فرزانگان 8 112 نفر
شهر تهران ـ منطقه 12 فرزانگان 7 84 نفر
شهر تهران ـ منطقه 13 فرزانگان 4 140 نفر
شهر تهران ـ منطقه 18 فرزانگان 6 140 نفر
ظرفیت مدارس تیزهوشان ششم به هفتم استان آذربایجان شرقی
نام شهرستان / منطقه آموزشی نام دبیرستان دوره اول تعداد پذیرش
تبریز ناحیه 1 فرزانگان 75 نفر
تبریز ناحیه 2 فرزانگان 50 نفر
تبریز ناحیه 3 فرزانگان 50 نفر
تبریز ناحیه 4 فرزانگان 75 نفر
تبریز ناحیه 5 فرزانگان 50 نفر
اهر فرزانگان 28 نفر
بناب فرزانگان 44 نفر
سراب فرزانگان 20 نفر
مراغه فرزانگان 42 نفر
مرند فرزانگان 42 نفر
میانه فرزانگان 28 نفر
ظرفیت مدارس تیزهوشان ششم به هفتم استان اصفهان
نام شهرستان / منطقه آموزشی نام دبیرستان دوره اول تعداد پذیرش
اصفهان ناحیه 2 فرزانگان امین دو 156 نفر
اصفهان ناحیه 3 فرزانگان امین یک 104 نفر
اصفهان ناحیه 5 فرزانگان امین سه 81 نفر
آران و بیدگل فرزانگان امین 22 نفر
خمینی شهر فرزانگان 48 نفر
کاشان شهید ترکیان فر 48 نفر
نجف آباد فرزانگان امین 56 نفر
ظرفیت مدارس تیزهوشان ششم به هفتم استان خراسان رضوی
نام شهرستان / منطقه آموزشی نام دبیرستان دوره اول تعداد پذیرش
مشهد ناحیه 4 فرزانگان یک 108 نفر
مشهد ناحیه 5 فرزانگان سه 108 نفر
مشهد ناحیه 6 فرزانگان دو طوبی 108 نفر
تربت جام فرزانگان 44 نفر
تربیت حیدریه فرزانگان 44 نفر
سبزوار فرزانگان 48 نفر
قوچان فرزانگان 44 نفر
کاشمر فرزانگان 44 نفر
گناباد فرزانگان 28 نفر
نیشابور فرزانگان 50 نفر
ظرفیت مدارس تیزهوشان ششم به هفتم استان مازندران
نام شهرستان / منطقه آموزشی نام دبیرستان دوره اول تعداد پذیرش
ساری ناحیه 1 شهید بهشتی 48 نفر
ساری ناحیه 2 شهید بهشتی 48 نفر
آمل شهید بهشتی 60 نفر
بابل شهید بهشتی 66 نفر
بهشهر شهید بهشتی 25 نفر
تنکابن شهید بهشتی 36 نفر
چالوس شهید بهشتی 26 نفر
قائم شهر شهید بهشتی 36 نفر
نکا شهید بهشتی 18 نفر
نور شهید بهشتی 18 نفر
ظرفیت مدارس تیزهوشان ششم به هفتم استان همدان
نام شهرستان / منطقه آموزشی نام دبیرستان دوره اول تعداد پذیرش
همدان ناحیه 1 علامه حلی یک 66 نفر
همدان ناحیه 2 علامه حلی دو 44 نفر
تویسرکان علامه حلی 16 نفر
کبودرآهنگ علامه حلی 16 نفر
ملایر علامه حلی 16 نفر
نهاوند علامه حلی 40 نفر
نهاوند علامه حلی 28 نفر

در ادامه مطلب، سوالات تیزهوشان ششم 1401 به همراه پاسخنامه آورده شده که می تواند به عنوان منبع خوبی برای سنجش و آمادگی دانش آموزان برای آزمون تیزهوشان سال 1403-1402 باشد

دانلود سوالات تیزهوشان ششم به هفتم 1401

پسورد فایل : ندارد

محل نمایش فرم گزارش مشکل دانلود شما.

دیدگاهتان را بنویسید