این قسمت مربوط به پایه های متوسطه اول است. این بخش به پایه های هفتم و هشتم و نهم دوره متوسطه اول تقسیم بندی شده است. در هر پایه تحصیلی سوالات تشریحی(مبحثی، نوبت اول و دوم)  و تستی مربوط به آزمون های ورودی و آزمون های آزمایشی آورده شده است. هم چنین در هر یک از پایه اخبار ثبت نام مدارس برتر و پر مخاطب را اطلاع رسانی می کنیم هم چنین برای هر پایه مطالب مشاوره ای سودمند در دسته مشاوره همان پایه قرار دارد. در هر دسته سعی کرده ایم کتاب های کمک درسی مربوط به هر پایه را معرفی و مورد نقد قرار دهیم.

© کلیه حقوق این سایت محفوظ و مربوط به تیم درسیتو می باشد